Uvodno srečanje partnerjev je potekalo na Osnovni šoli Beltinci od 27. do 29. 11. 2017. S partnerji projekta smo vzpostavili tesnejše stike, določili podrobnejše in natančnejše smernice projekta, določili glavne dejavnosti in časovne okvire, da bi lahko dosegli cilje projekta. V času srečanja smo partnerjem med drugim predstavili tudi našo občino in njene znamenitosti, kulinariko, tradicijo, religije naše pokrajine.