1. delovno srečanje učiteljev v Sloveniji

1. izmenjava učencev v Italiji